top of page
powerpoint expert

 

Δουλεύω με το PowerPoint και το χρειάζομαι. Το έχω μάθει αρκετά καλά αυτό όμως δεν μου αρκεί. 
Θέλω να ολοκληρώνω την εργασία μου στο μισό χρόνο απ’ ότι τώρα. Να δημιουργώ εντυπωσιακές παρουσιάσεις και να μπορώ να τις χρησιμοποιήσω σε κάθε περίσταση. 


Θέλω να ξεχωρίζω όχι απλώς να γνωρίζω.

Αν ήδη χρησιμοποιώ το PowerPoint έστω και περιστασιακά αυτή η σειρά μαθημάτων είναι για μένα.

 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

  • Αυτοαπασχολούμενους

  • Γραμματείς

  • Ιδιοκτήτες επιχείρησης

  • Λογιστές

  • Μηχανικούς

  • Οικονομολόγους

  • Στελέχη επιχειρήσεων

  • Υπαλλήλους γραφείου

  • Φοιτητές, Μεταπτυχιακοί Φοιτητές

Πόσες ώρες χρειάζομαι;

Θα χρειαστώ από 35 έως 50 ώρες εκπαίδευσης που καλό είναι να τις μοιράσω μέσα σε μια περίοδο ενός έως δύο μηνών.


Η κατανόηση της γνώσης είναι μια διαδικασία που λειτουργεί σταδιακά και πρέπει να δώσω στον εαυτό μου αυτό το περιθώριο.

Κάθε ώρα εκπαίδευσης σήμερα θα με γλιτώσει από αμέτρητες ώρες αναζήτησης και καθυστέρησης αύριο.
Είναι μια επένδυση χρόνου που θα μου επιστραφεί στο πολλαπλάσιο καθ’ όλη την διάρκεια της ζωής μου.

Που γίνεται η εκπαίδευση;

Μπορώ να εκπαιδευτώ είτε στο σπίτι μου είτε δια ζώσης στα εργαστήρια της intered μέσω ασύγχρονης εκπαιδευτικής πλατφόρμας με την υποστήριξη καθηγητών.

 

Και στις δύο περιπτώσεις έχω την δυνατότητα να ολοκληρώσω την εκπαίδευσή μου στον δικό μου χρόνο και στον δικό μου ρυθμό πάντα σε συνεννόηση με τον εκπαιδευτικό σύμβουλο του προγράμματος

Προαπαιτούμενες γνώσεις​

Εφόσον έχω αποκτήσει γνώσεις δουλεύοντας με το PowerPoint στην προσωπική ή επαγγελματική μου ζωή μπορώ να παρακολουθήσω αυτή τη σειρά των μαθημάτων.


Ακόμα καλύτερα θα είναι αν έχω παρακολουθήσει την σειρά μαθημάτων του βασικού επιπέδου.
 

Σε αρκετές περιπτώσεις υπάρχει μια μικρή επανάληψη ή υπενθύμιση κάποιων γνώσεων που θεωρούνται βασικού επιπέδου αλλά είναι πολύ σημαντικές. Πρόκειται για προχωρημένο επίπεδο (expert) συνεπώς οι γνώσεις του βασικού επιπέδου θεωρούνται γενικά δεδομένες.

Αναλυτικά - Κατάλογος Μαθημάτων

1 :: Διάταξη διαφάνειας

2 :: Εισαγωγή εικόνων και σχημάτων      

3 :: Προεπιλεγμένη μορφοποίηση αντικειμένων

4 :: Εισαγωγή στιγμιότυπων και αποκομμάτων οθόνης  

5 :: Εισαγωγή αντικειμένων WordArt     

6 :: Αντικατάσταση λιστών με αντικείμενα SmartArt       

7 :: Αντικείμενα SmartArt με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

8 :: Οργανογράμματα (SmartArt ιεραρχίας)        

9 :: Διαγράμματα Ροής 

10 :: Εισαγωγή ήχου σε μια παρουσίαση              

11 :: Επιλογές αναπαραγωγής ήχου        

12 :: Εισαγωγή βίντεο σε μια παρουσίαση           

13 :: Επιλογές αναπαραγωγής βίντεο σε μια παρουσίαση             

14 :: Καταγραφή ήχου και οθόνης           

15 :: Σύνδεση εικόνας στην παρουσίαση              

16 :: Ενσωμάτωση και σύνδεση ενός εγγράφου σε μια παρουσίαση        

17 :: Ενσωμάτωση και σύνδεση άλλων αντικειμένων σε μια παρουσίαση              

18 :: Ρυθμίσεις σε συνδεδεμένα αντικείμενα μιας παρουσίασης

19 :: Ομαδοποίηση και διάταξη αντικειμένων στην διαφάνεια   

20 :: Πλέγμα και ο οδηγοί τοποθέτησης αντικειμένων    

21 :: Τοποθέτηση, στοίχιση και κατανομή γραφικών αντικειμένων           

22 :: Γέμισμα συμπαγούς χρώματος με διαφάνεια σε γραφικά αντικείμενα          

23 :: Γέμισμα με διαβαθμίσεις σε γραφικά αντικείμενα 

24 :: Γέμισμα υφής, εικόνας, μοτίβου και φόντου διαφάνειας σε γραφικά αντικείμενα   

25 :: Εφέ με προκαθορισμένες ρυθμίσεις σε γραφικά αντικείμενα            

26 :: Ιδιαίτερες ρυθμίσεις για τα εφέ σκιάς, αντανάκλασης, λάμψης και απαλών ακμών 

27 :: Εφέ 3-Δ σε γραφικά αντικείμενα και αντιγραφή μορφοποιήσεων   

28 :: Περικοπή εικόνων και αλλαγή μεγέθους    

29 :: Περιστροφή και αναστροφή αντικειμένων

30 :: Ρύθμιση ευκρίνειας, αντίθεσης και φωτεινότητας μιας εικόνας       

31 :: Ρύθμιση κορεσμού, χρωματικού τόνου και χρώματος εικόνας          

32 :: Καλλιτεχνικά εφέ, ανάλυση και συμπίεση εικόνας 

33 :: Εφαρμογές επεξεργασίας εικόνας 

34 :: Δευτερεύων άξονας τιμών και όρια άξονα 

35 :: Γραφήματα με μεικτούς τύπους γραφημάτων         

36 :: Ιδιαιτερότητες 3Δ γραφημάτων     

37 :: Εμφάνιση και μορφοποίηση στοιχείων γραφήματος             

38 :: Ειδικές μορφοποιήσεις ανά τύπο γραφήματος        

39 :: Όρια, μονάδες και γραμμές πλέγματος αξόνων       

40 :: Τροποποίηση του άξονα τιμών ενός γραφήματος  

41 :: Εισαγωγή διαφανειών από άλλη παρουσίαση         

42 :: Εισαγωγή διαφανειών από την διάρθρωση ενός εγγράφου

43 :: Θέματα σχεδίασης διαφανειών      

44 :: Γραμματοσειρές και χρώματα σε σχέση με τα θέματα σχεδίασης    

45 :: Εύρεση θεμάτων σχεδίασης στο Internet   

46 :: Μορφοποίηση φόντου διαφανειών             

47 :: Αποθήκευση διαφανειών ή γραφικών αντικειμένων ως εικόνες       

48 :: Πως τα εφέ κίνησης σε αντικείμενα εξυπηρετούν μια παρουσίαση

49 :: Χρονισμός και πολλαπλές κινήσεις αντικειμένων   

50 :: Περισσότερες δυνατότητες χρονισμού κινήσεων    

51 :: Ρυθμίσεις κίνησης κειμένου, ήχος στις κινήσεις και πινέλο αντιγραφής κίνησης       

52 :: Εφέ κίνησης σε ξεχωριστά στοιχεία αντικειμένων  

53 :: Εφέ μετάβασης και χρονισμός διαφανειών

54 :: Διαδραστικές παρουσιάσεις με την χρήση υπερσυνδέσεων

55 :: Διαδραστικές παρουσιάσεις με την χρήση ενεργειών           

56 :: Τροποποίηση και κατάργηση υπερσυνδέσεων και ενεργειών           

57 :: Μακροεντολές       

58 :: Κύριο υπόδειγμα διαφανειών και υποδείγματα διατάξεων

59 :: Απόκρυψη γραφικών φόντου από υποδείγματα και διαφάνειες      

60 :: Δουλεύοντας με μορφοποιήσεις στα υποδείγματα

61 :: Κινήσεις αντικειμένων στα υποδείγματα    

62 :: Μεταβάσεις διαφανειών στα υποδείγματα

63 :: Τροποποίηση, προσθήκη και διαγραφή πλαισίων κράτησης θέσης σε υπάρχουσα διάταξη 

64 :: Δομή του κεντρικού υποδείγματος

65 :: Κεφαλίδες και υποσέλιδα στο PowerPoint

66 :: Δημιουργία υποδειγμάτων διατάξεων        

67 :: Πολλαπλά κεντρικά υποδείγματα διαφανειών        

68 :: Πρότυπα   

69 :: Τύποι προβολών και επιλογές προβολής    

70 :: Χρονισμός παρουσίασης με δοκιμή              

71 :: Προβολή παρουσιαστή και πολλαπλές οθόνες        

72 :: Δυνατότητες κατά την διάρκεια της παρουσίασης 

73 :: Εγγραφή παρουσίασης και αφήγησης         

74 :: Προσαρμοσμένες προβολές παρουσίασης

75 :: Αποθήκευση παρουσίασης με διαφορετικές μορφές            

76 :: Αποθήκευση παρουσίασης σε μορφή βίντεο            

77 :: Αποθήκευση παρουσίασης ως πακέτο για άλλο υπολογιστή              

78 :: Παρουσιάσεις προστατευμένες με κωδικό.

79 :: Τεχνικοί παράγοντες μιας παρουσίασης

80 :: Διαθέσιμος χρόνος για την παρουσίαση     

81 :: Χαρακτηριστικά της αίθουσας που επηρεάζουν την σχεδίαση της παρουσίασης      

82 :: Δημογραφικά στοιχεία του ακροατηρίου που επηρεάζουν την σχεδίαση της παρουσίασης 

83 :: Χρήση γραφικών αντικειμένων και κειμένου            

84 :: Παράγοντες που επηρεάζουν την προσβασιμότητα της παρουσίασης           

85 :: Εναλλακτικό κείμενο και χειρισμός βίντεο και ηχητικών αποσπασμάτων     

86 :: Χρήση χρωμάτων σε μια παρουσίαση         

87 :: Δομή μιας παρουσίασης    

88 :: Παράγοντες παράδοσης μιας παρουσίασης

με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης στο Powerpoint Expert
μπορείτε να πιστοποιηθείτε από τον αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης ECDL μεμονωμένα
ή επιλέγοντας και τις υπόλοιπες 3 ενότητες για την απόκτηση της ολοκληρωμένης πιστοποίησης ECDL Expert  

Το πρόγραμμα πιστοποιείται από

logo for ecdl
bottom of page