Εκμάθηση και Πιστοποίηση Πληροφορικής

Micxrosoft Office σε βασικό, ανώτερο και expert επίπεδο με πιστοποίηση

Computer with Graph

Φοιτητικά Φροντιστήρια

Εκπαιδευτική υποστήριξη φοιτητών για πανεπιστημιακά μαθήματα

Crowd Applauding

Προγραμματισμός

Python, C++, Java, HTML και όλες οι διαδεδομένες γλώσσες προγραμματισμού

Programming Console

Ξένες Γλώσσες

Σεμινάρια Αγγλικών με πιστοποίηση T.I.E για ενήλικες

Chalkboard with Different Languages

Custom Προγράμματα

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σχεδιάσουμε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με βάση τις ανάγκες σας

Video Game Designers

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Κοραή & Κουρητών 1, 71202, Πλ. Κοραή, Ηράκλειο Κρήτης