Φοιτητικά Φροντιστήρια

Εκπαιδευτική υποστήριξη φοιτητών για πανεπιστημιακά μαθήματα

Crowd Applauding

Προγραμματισμός

Python, C++, Java, HTML και όλες οι διαδεδομένες γλώσσες προγραμματισμού

Programming Console

Ξένες Γλώσσες

Σεμινάρια Αγγλικών με πιστοποίηση T.I.E για ενήλικες

Chalkboard with Different Languages

Custom Προγράμματα

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σχεδιάσουμε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με βάση τις ανάγκες σας

Video Game Designers

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Περδικάρη 6, Ηράκλειο 712 02