Διαδικτυακή Συνεργασία - Online Collaboration

Η ενότητα αυτή παρουσιάζει τις έννοιες και τις δεξιότητες που σχετίζονται με τη ρύθμιση και τη χρήση διαδικτυακών εργαλείων παραγωγής και συνεργασίας/συνεργατικών εργαλείων (online collaborative tools), όπως: 

 • εργαλεία σχετικά με: αποθήκευση (storage),

 • παραγωγικότητα (productivity tools),

 • ημερολόγια (calendars),

 • μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media),

 • διαδικτυακές συσκέψεις (web meetings),

 • μαθησιακές πλατφόρμες (learning environments) και

 • τεχνολογία κινητών συσκευών (mobile technology).

Στόχοι:

Μετά το τέλος του προγράμματος θα είστε σε θέση να:

 • Κατανοεί τις βασικές έννοιες που σχετίζονται με τη διαδικτυακή παραγωγή και συνεργασία (online collaboration) και την υπολογιστική νέφους (cloud computing).

 • Ρυθμίζει λογαριασμούς για διαδικτυακή παραγωγή και συνεργασία (online collaboration).

 • Χρησιμοποιεί δικτυακή αποθήκευση (online storage) και διαδικτυακές εφαρμογές παραγωγικότητας (web-based productivity applications) για να συνεργάζεται με άλλους.

 • Χρησιμοποιεί ημερολόγια στο διαδίκτυο και σε κινητές συσκευές (calendars) για να διαχειρίζεται και να σχεδιάζει τις δραστηριότητές του.

 • Συνεργάζεται και αλληλεπιδρά χρησιμοποιώντας κοινωνικά δίκτυα (social networks), ιστολόγια (blogs), και συνεργατικά ανεπτυγμένους ιστοτόπους (wikis).

 • Προγραμματίζει και διοργανώνει διαδικτυακές συσκέψεις και χρησιμοποιεί πλατφόρμες διαδικτυακής εκμάθησης (online learning environments).

 • Κατανοεί βασικές έννοιες της τεχνολογίας κινητών/φορητών συσκευών (mobile devices) και χρησιμοποιεί λειτουργίες όπως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), εφαρμογές (applications), και συγχρονισμό ( synchronisation).

 

 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα πιστοποιείται διεθνώς από τον:

ecdl.png

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Κοραή & Κουρητών 1, 71202, Πλ. Κοραή, Ηράκλειο Κρήτης

2815 200 140

Πατώντας το κουμπί ΑΠΟΣΤΟΛΗ δηλώνετε ότι διαβάσατε και αποδέχεσθε την πολιτική επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

©2018 by Intered Ηρακλειου. Proudly created with Wix.com

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ