top of page

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1. Δηλώνω ότι ενημερώθηκα και παρέχω τη συγκατάθεσή μου ειδικώς και ελευθέρως για την εκ μέρους της εταιρείας με την επωνυμία «Intered Ηρακλείου - Παναγιώτης Αλεξίου Υπηρεσίες Εκπαίδευσης» και το διακριτικό τίτλο InterED Ηρακλείου συλλογή, τήρηση σε (ηλεκτρονικό ή μη) αρχείο και επεξεργασία, για όσο διάστημα το επιθυμώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού της ΕΕ 679/2016, των προσωπικών δεδομένων μου, για τους σκοπούς υλοποίησης της παρεχόμενης υπηρεσίας καθώς και της ενημέρωσης μου μελλοντικά για προνομιακά προγράμματα εκπαίδευσης που παρέχει η ως άνω εταιρεία, και των οποίων προσωπικών δεδομένων αποδέκτης θα είναι και θα τα επεξεργάζεται η ως άνω εταιρεία, για τον σκοπό αυτό.

2. Επίσης δηλώνω ότι ενημερώθηκα ότι, μετά από εξακρίβωση της ταυτότητάς μου, σύμφωνα με τα άρθρα 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 και 23 του ως άνω κανονισμού, έχω δικαίωμα πρόσβασης, εναντίωσης, και «δικαίωμα στη λήθη» για τα προσωπικά δεδομένα, που με αφορούν, και τα οποία αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, καθώς και ό,τι σχετικό αίτημά μου θα πρέπει να απευθύνεται εγγράφως προς την InterED Ηρακλείου.

Τέλος, αναλαμβάνω την υποχρέωση να ενημερώνω έγκαιρα την εταιρεία με την επωνυμία «Intered Ηρακλείου - Παναγιώτης Αλεξίου Υπηρεσίες Εκπαίδευσης» για τυχόν μεταβολή των παραπάνω προσωπικών δεδομένων μου.

3. Η εταιρεία με την επωνυμία «Intered Ηρακλείου - Παναγιώτης Αλεξίου Υπηρεσίες Εκπαίδευσης» δεσμεύεται ότι θα περιορίζεται στη νόμιμη επεξεργασία μόνο των απολύτως αναγκαίων για τους σκοπούς της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτά θα δηλώνονται από εμένα ή με τη συνδρομή μου και δεν θα γνωστοποιεί τα δεδομένα αυτά σε τρίτους.

4. Η εταιρεία με την επωνυμία «Intered Ηρακλείου - Παναγιώτης Αλεξίου Υπηρεσίες Εκπαίδευσης» δεσμεύεται για την τήρηση εχεμύθειας και απορρήτου των παραπάνω δεδομένων, των οποίων η επεξεργασία θα διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο κατ’ εντολή της εταιρείας με την επωνυμία «Intered Ηρακλείου - Παναγιώτης Αλεξίου Υπηρεσίες Εκπαίδευσης», από πρόσωπα που πληρούν τα εχέγγυα και τις προϋποθέσεις για να διασφαλίζουν την τήρηση του απορρήτου και τα οποία τελούν υπό τον έλεγχο της εταιρείας με την επωνυμία «Intered Ηρακλείου - Παναγιώτης Αλεξίου Υπηρεσίες Εκπαίδευσης».

5. Η εταιρεία με την επωνυμία «Intered Ηρακλείου - Παναγιώτης Αλεξίου Υπηρεσίες Εκπαίδευσης» επιφυλάσσεται να κοινοποιήσει τα ανωτέρω στοιχεία στην εταιρεία με την επωνυμία «Intered Κυψέλης – Θ. Γιαννόπουλος και Συνεργάτες Ο.Ε» μόνο κατόπιν έγγραφης συναίνεσης μου.

6. Η εταιρεία με την επωνυμία «Intered Ηρακλείου - Παναγιώτης Αλεξίου Υπηρεσίες Εκπαίδευσης» δεσμεύεται ότι θα λαμβάνει κάθε αναγκαίο τεχνικό ή οργανωτικό μέτρο για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη αθέμιτη επεξεργασία.

7. Κατανοώ ότι διατηρώ δικαίωμα πρόσβασης στα ανωτέρω δεδομένα που με αφορούν προσωπικά, δικαίωμα εναντίωσης καθώς και «δικαίωμα στη λήθη», σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού της ΕΕ 679/2016 αντίστοιχα.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ
 

1. Ο σπουδαστής διατηρεί δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 ημερών απο την υπογραφή της σύμβασης που υπέγραψε/αποδέχτηκε ηλεκτρονικά.

2. Σε περίπτωση μη τήρησης των συμφωνημένων δόσεων-διευκόλυνσης για την εξόφληση των εξετάσεων, το πρόγραμμα και τα όποια προνόμια του ακυρώνεται.

3.Τα καταβληθέντα, διατηρούνται, έναντι μελλοντικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων σπουδών και για 12 μήνες από την ημερομηνία εγγραφής και δεν επιστρέφονται.

4. Εάν με ευθύνη του σπουδαστή το συμφωνηθέν πρόγραμμα δεν εκτελεσθεί ή διακοπεί, η τιμή των ωρών προς εκκαθάριση (που έχουν πραγματοποιηθεί), υπολογίζονται χωρίς την προβλεπόμενη έκπτωση. 

bottom of page