Εκπαίδευση και πιστοποίηση στη Χρηση Η/Υ & Εφαρμογών Γραφείου

Βασικές Ενότητες ΑΣΕΠ - 3 Ενότητες

ενότητες πιστοποίησης   
WORD - EXCEL - INTERNET

μέθοδος εκπαίδευσης: εκπαιδευτικό λογισμικό, παραδοσιακή διδασκαλία ή blended

διάρκεια 7-30 ημέρες

οικονομικά πακέτα - ειδικές τιμές για φοιτητές και ανέργους

απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται για προκηρύξεις Δημοσίου - ΑΣΕΠ

με την αξιοπιστία και την εγγύηση της Intered

testcenter_3_original_uWqQtiGD5tT_edited.jpg

διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση από:

testcenter_2_original_uWqQtiGD5tT_edited.jpg
testcenter_1_original_uWqQtiGD5tT_edited.jpg
testcenter_4_original_uWqQtiGD5tT_edited.jpg
Esyd_logo.png
eoppep-740x400-1.jpeg

Full Diploma Βασικού Επιπέδου - 6 Ενότητες

ενότητες πιστοποίησης   
WINDOWS - WORD - EXCEL - ACCESS - INTERNET - POWERPOINT

μέθοδος εκπαίδευσης: εκπαιδευτικό λογισμικό, παραδοσιακή διδασκαλία ή blended

διάρκεια 15-90 ημέρες

οικονομικά πακέτα - ειδικές τιμές για φοιτητές και ανέργους

απευθύνεται σε φοιτητές, απόφοιτους, νέους πάνω από 15 ετών, ανέργους, και όσους επιθυμούν να έχουν ένα από τα πιο απαραίτητα εφόδια για αναζήτηση εργασίας στον ιδιωτικό τομέα

με την αξιοπιστία και την εγγύηση της Intered

testcenter_1_original_uWqQtiGD5tT_edited.jpg
testcenter_3_original_uWqQtiGD5tT_edited.jpg

διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση από:

testcenter_2_original_uWqQtiGD5tT_edited.jpg
testcenter_4_original_uWqQtiGD5tT_edited.jpg
Esyd_logo.png
eoppep-740x400-1.jpeg
 
 

Advanced Levels - IT Proficiency

ενότητες πιστοποίησης
WORD - EXCEL - ACCESS - INTERNET - POWERPOINT

μέθοδος εκπαίδευσης: εκπαιδευτικό λογισμικό, παραδοσιακή διδασκαλία ή blended

διάρκεια 60-180 ημέρες

οικονομικά πακέτα - ειδικές τιμές για φοιτητές και ανέργους

απευθύνεται σε εργαζόμενους, ελ. επαγγελματίες, φοιτητές, απόφοιτους και όσους επιθυμούν να έχουν ανώτερες γνώσεις και ανταγωνιστική πιστοποίηση για αναζήτηση εργασίας στον ιδιωτικό τομέα

με την αξιοπιστία και την εγγύηση της Intered

διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση από:

testcenter_1_original_uWqQtiGD5tT_edited.jpg
testcenter_2_original_uWqQtiGD5tT_edited.jpg
testcenter_4_original_uWqQtiGD5tT_edited.jpg
eoppep-740x400-1.jpeg
Esyd_logo.png